Darčeková karta - VOP

Tento dokument obsahuje úplne znenie záväzných podmienok využívania Darčekových poukazov/kariet spoločnosti Deklik s.r.o. (Salón Kambria) – www.kambria.sk.

  1. Vystavovateľom darčekových poukazov je obchodná spoločnosť Deklik s.r.o., so sídlom: Južná trieda 2881/4B, 040 01 Košice – mestská časť Juh, IČO: 55784861, ktorá je prevádzkovateľom a vlastníkom webového portálu a internetového obchodu www.kambria.sk.
  2. Darčekové poukazy sú vystavované v týchto variantach: 30 €, 50 €, 100 €, 200 €.
  3. Darčekové poukazy je možné zakúpiť v internetovom obchode www.kambria.sk, a to podobným spôsobom ako v prípade kúpy akéhokoľvek iného tovaru alebo služby z ponuky internetového obchodu www.kambria.sk. Po výbere príslušnej varianty Darčekového poukazu a jeho vložení do nákupného košíka, zvolí zákazník spôsob úhrady za Darčekový poukaz. Cena Darčekového poukazu v € je zhodná s peňažnou hodnotou uvedenou na vybranej variante Darčekového poukazu. Po vykonaní úhrady Darčekového poukazu obdrží Zákazník príslušný Darčekový poukaz na uvedený e-mail v procese nákupu. Je možné poslať Darčekový poukaz Zákazníkovi alebo priamo obdarovanej osobe. Kúpa Darčekového poukazu sa riadi Obchodnými podmienkami spoločnosti Deklik s.r.o. pre nákup tovaru z internetového obchodu www.kambria.sk.
  4. Darčekový poukaz je možné využiť iba na nákup tovaru a služieb z ponuky internetového obchodu www.kambria.sk. Darčekový poukaz nie je možné použiť na nákup tovaru z iného internetového obchodu než www.kambria.sk.
  5. Pri nákupe na www.kambria.sk zadá zákazník v nákupnom košíku kód, ktorý je uvedený na prednej strane Darčekového poukazu.
  6. Po zadaní správneho kódu v procese kompletizácie objednávky na www.kambria.sk, bude cena objednaného tovaru alebo služby (cena objednávky) znížená o príslušnú čiastku (hodnotu) v € uvedenú na Darčekovom poukaze. Hodnotu Darčekového poukazu je možné vyčerpať buď jednorazovým alebo viacnásobným nákupom v internetovom obchode www.kambria.sk.
  7. Trvanie platnosti Darčekového poukazu je časovo obmedzené na 6 mesiacov odo dňa od jeho vystavenia. Dátum konca platnosti Darčekového poukazu je vyznačený na prednej strane Darčekového poukazu. Darčekový poukaz sa po uplynutí doby trvania svojej platnosti stáva neplatným a nie je už preto možné ho ďalej použiť pre účely úhrady nákupu z internetového obchodu www.kambria. Zákazník nemá nárok na vrátenie alebo preplatenie expirovaného a/alebo nevyužitého Darčekového poukazu.
  8. Zakúpením Darčekového poukazu súhlasí zákazník s týmito podmienkami použitia Darčekových poukazov vystavených spoločnosťou Deklik s.r.o.

V Košiciach 23.10. 2023

Hello world.

This is a sample box, with some sample content in it.